Isten vágya az emberekkel

“Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt,
oltalmazom, mert ismeri nevemet.
Ha kiált hozzám, meghallgatom,
vele leszek a nyomorúságban,
kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.
Megelégítem hosszú élettel,
gyönyörködhet szabadításomban.”

— Zsolt 91:14-16

Reklámok

Isten célja velünk

“Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem; megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük.” (Jer 33:6-9)

Isten cselekszik az érdekünkben, és helyreállítja a hűtlenségünk és bűneink miatt szerzett sebeinket. Megújít, megelevenít, meggyógyít, helyreállít. Azért teszi ezt, hogy olyan életet éljünk, mely szavak nélkül is róla szóló bizonyság lesz, és dicsőséget szerez a nevének. Ezért teremtett és váltott meg minket…

Isten ígérete népe számára

2011. augusztus 29-én, amikor gyülekezetünk pásztora lettem, kaptam ezt az ígéretet Istentől a gyülekezetünkre nézve. Csoda, ahogy látom, hogy az Úr hű a szavához, és teljesíti rajtunk, amit megmondott…

“Ezt mondja az ÚR:
Jóra fordítom Jákób sátrainak sorsát,
és irgalmazok lakóhelyeinek.
Felépül a város a romok helyén,
és a palota a szokott helyén terül el.
Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja.
Megszaporítom őket, nem fogynak el,
megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek.
Fiai olyanok lesznek, mint hajdan,
és gyülekezete szilárdan áll majd előttem.
De megbüntetem minden sanyargatóját!
Közülük származik fejedelme,
közülük kerül ki uralkodója.
Közelembe engedem, s ő közeledik hozzám;
mert ki merné kockáztatni életét,
hogy közeledjék hozzám?
— így szól az ÚR.
És népemmé lesztek,
én pedig Istenetek leszek.”

— Jer 30:18-22

Isten Igéje működik

“Nem olyan-e az én igém, mint a tűz — így szól az ÚR –, vagy mint a sziklazúzó pöröly?”
— Jer 23:29

“Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk.”
— Zsid 4:12-13

Személyes kapcsolat Istennel

“…hirdesd ott azokat az igéket, amelyeket én mondok neked!”
— Jer 19:2b

Az igehirdetés, tanítás és bizonyságtétel szolgálata csak akkor lehet hatékony, ha személyes kapcsolatunk van Istennel. Így beszédünk nem emberi bölcsességen, hanem Istennek azokon az üzenetein alapul, amelyek hozzánk is szóltak, minket is megérintettek, a mi életünket is megváltoztatták — és ilyen hatással lesznek a hallgatóinkra is.

Isten szent és tiszta életre hív

“…amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre” (1Thessz 4:1).

“Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek” (1Thessz 4:3).

“Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre” (1Thessz 4:7).

Imádság lelki megújulásért

“Figyelj ránk, Izráel pásztora,
aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat!
Te, aki kerúbokon trónolsz,
jelenj meg ragyogva. (…)
Mutasd meg hatalmadat,
jöjj segítségünkre!
Istenünk, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk! (…)
Seregek Istene, fordulj hozzánk!
Tekints le az égből, lásd meg,
és gondozd ezt a szőlőt!
Oltalmazd, amit jobboddal ültettél,
és a fiút, akit magadnak neveltél! (…)
Legyen kezed azzal a férfival,
jobbod azzal az emberrel,
akit magadnak neveltél!
És mi nem pártolunk el tőled.
Tarts életben bennünket,
és mi segítségül hívjuk nevedet.
URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket!
Ragyogtasd ránk orcádat,
hogy megszabaduljunk!”

— Zsolt 80